Ekoloji örgütlerinden çimento fabrikasına karşı mücadele vurgusu

  • 18:32 13 Mayıs 2022
  • Ekoloji
MUĞLA – Ekoloji örgütleri, çimento fabrikasına karşı açtıkları davanın reddedilmesine ilişkin açıklama yaparak, mücadeleyi büyütme vurgusunda bulundu
 
Ekoloji örgütleri, Muğla'nın Deştin ve Bayır mahallelerinde yapılmak istenen çimento fabrikasına karşı açtıkları davanın reddedilmesi ilişkin Muğla Bölge İdare Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. "Denizden, karaya ormanlarımıza, kıyılarımıza sahip çıkıyoruz" pankartının açıldığı açıklamada "Muğla'da çimento fabrikası istemiyoruz" ve " Havama, toprağıma, suyuma dokunma" dövizleri taşındı. 
 
Kitle adına basın açıklamasını okuyan  Menteşe Kent Konseyi Başkanı Nuran Aldan, 776 hektar büyüklüğündeki proje alanının tarım alanları zeytinliklere fazlasıyla yakın olduğunu belirterek, bu durumun 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu’nun 20’nci Maddesi’ne aykırı olduğunu vurguladı. Nuran, “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının iptali talebi ve Menteşe Belediyesi tarafından 29 Aralık tarihinde verilen ruhsata karşı dava açmıştık. Geldiğimiz noktada; Çimento fabrikasına karşı ÇED olumlu kararının iptali için açtığımız davada mahkeme ön incelemeleri tamamlamış ve bu doğrultuda keşif ve bilirkişi incelemesi yapmaya karar vermişti. Bu amaçla Naip hakim atayarak davacılara keşif ve bilirkişi ücretini yatırmak üzere kesin süre de vermişti” diye ifade etti. 
 
Mücadele vurgusu 
 
Nuran, dosyaya tek bir yeni bulgu girmemişken mahkemenin esastan inceleme kararından vazgeçtiğini ve davayı reddettiğini aktararak, “Gördüğümüz o ki ülkemizde pek çok çevre mücadelesi içinde deneyimlediğimiz sermayeden yana yargının işletilmesi süreci yaşanmıştır. Yargının muhalefeti cezalandırmak ve sindirmek için bir silaha dönüştürüldüğü, sermayenin hizmetine sokulduğu bu süreçte, geleceğimizin daha da karartılmak istenmesi karşısında aynı kararlılıkla mücadele etmeye, gerçekleri söylemeye ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Muğla’nın  çimento fabrikasına karşı mücadele iradesi değişmeyecek, hukuki ve meşru mücadeleye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.